Nalokson po wyjściu na wolność

Nalokson po wyjściu na wolność

HARMREDUCTION EU (2019)

Nalokson po wyjściu na wolność

Polish Polish
Website Website
Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru. Kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających.
In partnership with:
ISFF
FUAS
Correlation Network