Nalokson po wyjściu na wolność

HARMREDUCTION EU (2019)

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru. Kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających.

Nalokson po wyjściu na wolność

Nalokson po wyjściu na wolność

Website
Polish
In partnership with:
ISFF
FUAS
Correlation Network