Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

HARMREDUCTION EU (2019)

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej. Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

Website
Polish
In partnership with:
ISFF
FUAS
Correlation Network