Podstawowe informacje o kursie

Zdrowie w zakładach karnych można omawiać z punktu widzenia etyki, prawa i zdrowia publicznego. Chociaż osadzeni są pozbawieni wolności, władze muszą im zapewnić dostęp do usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie. Ze względu na to, że większość osadzonych powróci do społeczności po wykonaniu wyroku, kroki podjęte w celu zagwarantowania im dobrego stanu zdrowia w zakładzie karnym, będą ich zabezpieczeniem przed przeniesieniem chorób zakaźnych poza więzienie.

Głównym celem naszego kursu jest przedstawienie przykładów programu dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych. Omawiamy w nim: już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych, zastanawiamy się nad oceną długoterminowych skutków działania tych programów. Na koniec przedstawiamy wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych.

Kurs powstał w ramach projektu HAREACT https://www.hareact.eu

Do kogo kierujemy nasz kurs?

Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osadzonymi.


Jak zorganizowany jest nasz kurs?

Poniżej znajduje się garść informacji, które zostały opracowane, aby pomóc Ci przejść ten kurs. Kurs można uruachamiać na komputerach stacjonarnych, tabletach i smartfonach; jednak część materiału jest dość szczegółowa, więc użycie większego ekranu poprawi jego odiór. Najlepiej oglądać materiały, korzystając z najnowszego oprogramowania dostępnego dla Twojego urządzenia i najnowszej wersji przeglądarki internetowej.

Treść kursu została opracowana na podstawie już stosowanych wcześniej w praktyce wytycznych . Program kursu składa się z trzech modułów z opisanymi treściami do nauki, testami do samodzielnego rozwiązywania oraz z dodatkowych porad i ćwiczeń praktycznych.

Dla każdego modułu został przygotowany tekst w lekcji do przeczytania online jak i w formie .PDF do pobrania. Załączyliśmy również materiały dodatkowe takie jak: kwestionariusze i ankiety, filmy oraz linki do innych źródeł w internecie.

Do modułu dołączone są również testy. Każde podejście do testu jest punktowane, podejść może być maksymalnie trzy. Wyniki końcowy jest średnią punktów z wszystkich wykonanych prób. Swoje wyniki możesz zobaczyć w zakładce po prawej stronie pt.: "Oceny"

Jeśli pierwszy raz uczestniczysz w kursie na naszej platformie to zachęcamy do zapoznania się z naszą instrukcją dostępną tutaj: https://harmreduction.eu/toolbox/available-courses/manual-pl

Kontakt z nami: w każdej sprawie (zarówno merytorycznej jak i technicznej) można skontaktować się z nami za pośrednictwem platformy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@harmreduction.eu. Czekamy na wiadomość od Ciebie, dołożymy wszelkich starań, aby szybko zareagować.

Syllabus

Tematy kursu

  1. Jak wyglądają już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych
  2. Ocena długoterminowych skutków działania tych programów
  3. Wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 maja 2019, 10:56