Programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych

4. Porównanie zachowań osadzonych w zakładach karnych z dystrybucją prezerwatyw i bez dystrybucji

4.1. Wnioski

Łącznie w 2018 r. odpowiedziało 76,8% osadzonych (zakres od 60% do 100%). W czasie badania 9500 mężczyzn przebywało w areszcie tymczasowym w zakładach karnych NSW, a 5100 mężczyzn w zakładach karnych Queensland. W rzeczywistości nieco więcej osadzonych w Queensland (8,8%) niż w NSW (5,8%; p=0,01) zgłosiło aktywność seksualną. W przeważającej części zgłaszana aktywność seksualna w obu stanach była zgodna i obejmowała głównie seks manualny lub analny (Butler T., Malacova E., Richters J., 2011; Richters J., Butler T., Schneider K., 2012). Odsetek osadzonych zgłaszających seks analny w więzieniu był równie niski w NSW (3,3%) i Queensland (3,6%; p=0,8). Znacznie wyższy odsetek osadzonych uprawiających seks analny w NSW (56,8% w stosunku do 3,1%; p<0,0001) zgłosiło użycie prezerwatywy, jeśli miał on miejsce w zakładzie karnym. W obu kompleksach więziennych akty seksualne pod przymusem były równie rzadkie.

Wyniki te pokazują, że dostarczanie osadzonym prezerwatyw nie wiąże się ze zwiększeniem aktywności seksualnej za obopólną zgodą lub bez zgody, ani nawet z groźbami napaści seksualnej. Udowodniliśmy, że jeśli prezerwatywy są dostępne to bardziej prawdopodobne jest ich używanie do seksu analnego, ale samo prawdopodobieństwo wystąpienia aktu seksualnego nie jest zwiększa się.

Mimo powszechnej akceptacji prezerwatyw w społeczeństwie, ich wprowadzenie do zakładów karnych pozostaje sprawą kontrowersyjną, choć istnieje wiele empirycznych dowodów, co do konieczności ich stosowania w zakładach karnych (zobacz: Sylla M., Harawa N. T., Resnick O., 2010). Społeczeństwa cywilizowane są winne swoim osadzonym obowiązek opieki, w tym prawo do ochrony podczas aktywności seksualnej.

Ograniczenia badania SHAAP obejmują: korzystanie z autorelacji - niektórzy respondenci mogą nie zgłaszać zarówno seksu za obopólną zgodą, jak i napaści seksualnych. Użyliśmy szerokiej definicji napaści seksualnej, począwszy od niechcianego dotykania lub całowania, a skończywszy na gwałcie, który spowodował zwiększenie liczby osadzonych zgłaszających napaść na tle seksualnym. Podobnie nie dysponowaliśmy informacjami na temat kwestii strukturalnych, które mogły mieć wpływ na aktywność seksualną, takich jak zakwaterowanie w pojedynczych celach i poziom nadzoru funkcjonariuszy