Programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych

1. Program dystrybucji prezerwatyw dla więzienia okręgowego w San Francisco

1.1. Ewaluacja programu

Aby określić potencjalny wpływ dystrybucji prezerwatyw, przeprowadziliśmy jakościowe wywiady z personelem Departamentu Szeryfa przed i po czterech miesiącach instalacji. Wywiady te miały na celu ocenę postaw funkcjonariuszy wobec samej dystrybucji oraz określenie barier, które pojawiły się wraz z dystrybucją prezerwatyw (zobacz: Kwestionariusz dla personelu więziennego dołączony do tego modułu). Przeprowadziliśmy również badania ilościowe z osadzonymi przed i po czterech miesiącach od instalacji, aby ocenić zachowania ryzykowne, postawy i przeszkody. Również na zakończenie projektu, po czterech miesiącach od instalacji, przeprowadziliśmy jakościowe wywiady z 9 osadzonymi, którzy mieli dostęp do dystrybutora.

Ponadto, w trakcie trwania czteromiesięcznego projektu, zaopatrywaliśmy i monitorowaliśmy dystrybutor w celu określenia, ile prezerwatyw zostało wydanych. Rutynowo sprawdzaliśmy zgłoszenia problemów z dystrybutorem lub w kwestiach dyscyplinarnych.