Programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych

1. Program dystrybucji prezerwatyw dla więzienia okręgowego w San Francisco

Metoda

W 1989 r. San Francisco stało się pierwszym okręgowym kompleksem więziennym w Kalifornii, który rozprowadzał prezerwatywy wśród więźniów. Dystrybucja prezerwatyw rozpoczęła się w ramach współpracy pomiędzy szeryfem miasta/hrabstwa San Francisco, a Departamentem Zdrowia Publicznego. Każda wydana prezerwatywa wymagała indywidualnych porad pedagoga zdrowia. Doradztwo zawierało przypomnienie, że uprawianie seksu w więzieniach jest nielegalne i może skutkować oskarżeniem o przestępstwo; wiadomość, mówiącą, że jeśli zamierzasz uprawiać seks, użyj prezerwatywy i ostrzeżenie, że jeśli ktoś zostanie znaleziony z otwartą prezerwatywą, to zostanie ona skonfiskowana. Taki program indywidualnych porad i dystrybucji prezerwatyw jest dobry, ale ma swoje ograniczenia.

Po pierwsze, skuteczność programu zależy od poczucia komfortu więźniów w kontakcie z osobą, która rozdaje prezerwatywy oraz chęci pracowników do oferowania i promowania dystrybucji prezerwatyw. Po drugie, w ten sposób tylko ograniczona liczba więźniów ma dostęp do prezerwatyw. Po trzecie, wiąże się to z bardzo złożonym przesłaniem dotyczącym zapobiegania.

Interwencja
We współpracy z Departamentem Szeryfa SF zainstalowaliśmy, zaopatrzyliśmy i monitorowaliśmy dystrybutor z prezerwatywami w sali gimnastycznej w więzieniu, do którego co tydzień ma dostęp 800 więźniów. Przed instalacją dystrybutora przeprowadziliśmy badania i wywiady z więźniami i personelem w celu określenia stosunku do dostępu do prezerwatyw i oceny ryzykownych zachowań więźniów. Po czterech miesiącach dystrybucji przeprowadziliśmy badania kontrolne i wywiady sprawdzające zmiany w postawach lub w zachowaniu.

Dystrybutor z prezerwatywami
Dystrybutor został zainstalowany 17 kwietnia 2007 roku w sali gimnastycznej Sali Sprawiedliwości. Z sali gimnastycznej korzystają więźniowie z dwóch pięter zakładu karnego. W ciągu czterech miesięcy monitorowaliśmy jego stosowanie, w tym rejestrowaliśmy liczbę wydanych prezerwatyw oraz weryfikowaliśmy informacje o zdarzeniach dyscyplinarnych związanych z dystrybutorem lub zwiększonym dostępem do prezerwatyw w więzieniu.

Koło dystrybutora prezerwatyw została postawiona laminowana tabliczka, z  „Zasadami dystrybucji prezerwatyw” ("Condom Machine Rules") w języku angielskim, hiszpańskim i mandaryńskim.

Zasady dystrybucji prezerwatyw brzmią:

  • Weź tylko jedną prezerwatywę podczas każdej wizyty na siłowni.
  • Natychmiast otwórz opakowanie prezerwatywy i wyrzuć zewnętrzne pudełko papierowe oraz opakowanie z celofanu.
  • Prezerwatywy zamknięte w przezroczystym, szczelnie zamkniętym opakowaniu z tworzywa sztucznego nie są kontrabandą.
  • Prezerwatywy pozostałe w pomarańczowym pudełku lub usunięte z przezroczystego, szczelnie zamkniętego plastikowego opakowania są kontrabandą i zostaną skonfiskowane.
  • Seks w więzieniu jest nielegalny na mocy kalifornijskiego kodeksu karnego § 286(e).
  • Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje przerwanie programu dostępu do prezerwatyw.
  • W ciągu następnych czterech miesięcy członek zespołu badawczego odwiedzał dystrybutor co tydzień, aby go monitorować i uzupełniać.