Co należy wiedzieć o leczeniu substytucyjnym

1. Informacje dla pacjenta

Bezwzględnym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów leczenia substytucyjnego jest przekazanie pacjentowi niezbędnych informacji o terapii– przede wszystkim o ryzyku przedawkowania, ale także o:

  • przesunięcia w czasie efektu działania leku po przyjęciu pierwszej dawki (w przypadku metadonu są to 2–4 godziny),
  • optymalnego efektu działania (w przypadku metadonu w ciągu 3–5 dni lub dłużej), nawet przy przyjmowaniu stałej dawki leku, co jest spowodowane stabilizacją stężenia w organizmie,
  • niebezpieczeństw związanych z równoległym przyjmowaniem różnych substancji (opiatów, kokainy, benzodiazepiny i alkoholu),
  • możliwości wystąpienia niekorzystnych interakcji lekowych w przypadku stosowania innych środków leczniczych.

Warto ponadto poinformować pacjenta o samym przebiegu leczenia substytucyjnego oraz  o podawanych mu lekach, a w szczególności o zasadach ich przyjmowania i spodziewanych efektach terapeutycznych. Osoby uzależnione często nie wiedzą jakie są cele leczenia substytucyjnego z którego sami korzystają, jak również na jakiej podstawie ustala się zalecenia, których muszą przestrzegać. Nie posiadają też wystarczającej wiedzy, na temat przyjmowanych leków. Dopiero kiedy uzyska się pewność, że osadzony wykazał się zrozumieniem wszystkich tych kwestii, należy poprosić go o podpisanie świadomej zgody na leczenie.