Kursy w języku polskim

Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij tutaj, aby się zalogować do naszej platformy

Kurs powstał w ramach projektu pt.: „Moje pierwsze 48h na wolności – wszechstronne podejście do działań wdrażanych przez wymiar sprawiedliwości i kierowanych do użytkowników środków odurzających”.

Kliknij i przeczytaj instrukcję jeśli jesteś tu pierwszy raz

Nasz kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających.

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru.

Do kursu załączone zostały ćwiczenia zarówno dla pracowników jednostek penitencjarnych jak i dla osadzonych. W materiałach dodatkowych dostępnych w kursie jest również dostępny komiks w wersji .PDF do samodzielnego wydrukowania pt. "Nalokson po wyjściu na wolność"'. Tam znajdą Państwo informacje o tym, jak stosować nalokson oraz jak należy się zachować w sytuacji przedawkownia.

Przedstawione informacje mają przyczynić się do zmniejszenia poziomu śmiertelności występującej w ciągu kilku pierwszych tygodni po zwolnieniu użytkowników narkotyków z zakładu karnego, a spowodowanej zażywaniem przez nich opioidów.

Tematy kursu:

 1. Czynniki ryzyka i sposoby zapobiegania przedawkowania opioidów
 2. Co to jest nalokson i jakie jest jego zastosowanie
 3. Jak zakłady karne ze Szkocji zapobiegają śmierci z przedawkowania wśród byłych osadzonych uzależnionych od narkotyków
Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij tutaj, aby się zalogować do naszej platformy

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją do platformy

Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

Zakres tematyczny kursu:

 • Główne cele leczenia substytucyjnego.
 • Korzyści wynikające z leczenia substytucyjnego.
 • Schematy leczenia substytucyjnego.
 • Zagrożenia i ograniczenia terapii substytucyjnej.
 • Najczęściej stosowane leki w terapii substytucyjnej.
 • Wdrożenie leczenia substytucyjnego w zakładach karnych.
 • Informacje dla pacjenta w leczeniu substytucyjnym.
 • Kontynuacja leczenia po rozpoczęciu lub zakończeniu kary więzienia.
 • Powiązanie terapii substytucyjnej z leczeniem infekcji krwiopochodnych i innych.
 • Etyka medyczna leczenia substytucyjnego w zakładzie karnym.
Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij tutaj, aby się zalogować do naszej platformy

Z danych przytoczonych w rapocie "Condom Summmit" programy dystrybucji prezerwatyw istnieją w 58 ze 193 krajów wymienionych przez ONZ w 2018 roku. Stanowi to tylko 30 procent wszystkich krajów na świecie i świadczy o niskim zasięgu tego typu programów.

Tematy kursu: