Kursy w języku polskim

Help with Search courses

Z danych przytoczonych w rapocie "Condom Summmit" programy dystrybucji prezerwatyw istnieją w 58 ze 193 krajów wymienionych przez ONZ w 2018 roku. Stanowi to tylko 30 procent wszystkich krajów na świecie i świadczy o niskim zasięgu tego typu programów.

Tematy kursu:

 • Jak wyglądają już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych
 • Ocena długoterminowych skutków działania tych programów
 • Wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych
Jeśli chcesz się zapisać na ten kurs kliknij tutaj, aby się zalogować do naszej platformy

Kurs powstał w ramach projektu pt.: „Moje pierwsze 48h na wolności – wszechstronne podejście do działań wdrażanych przez wymiar sprawiedliwości i kierowanych do użytkowników środków odurzających”.

Kliknij i przeczytaj instrukcję jeśli jesteś tu pierwszy raz

Nasz kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających.

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru.

Do kursu załączone zostały materiały szkoleniowe zarówno dla pracowników jednostek penitencjarnych jak i dla osadzonych. W materiałach dodatkowych dostępnych w kursie jest również dostępny komiks w wersji .PDF do samodzielnego wydrukowania pt. "Nalokson po wyjściu na wolność"'. Tam znajdą Państwo informacje o tym, jak stosować nalokson oraz jak należy się zachować w sytuacji przedawkownia.

Przedstawione informacje mają przyczynić się do zmniejszenia poziomu śmiertelności występującej w ciągu kilku pierwszych tygodni po zwolnieniu użytkowników narkotyków z zakładu karnego, a spowodowanej zażywaniem przez nich opioidów.

Tematy kursu:

 1. Czynniki ryzyka i sposoby zapobiegania przedawkowania opioidów
 2. Co to jest nalokson i jakie jest jego zastosowanie
 3. Jak zakłady karne ze Szkocji zapobiegają śmierci z przedawkowania wśród byłych osadzonych uzależnionych od narkotyków
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją do platformy

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej.

Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

Zakres tematyczny kursu:

 • Główne cele leczenia substytucyjnego.
 • Korzyści wynikające z leczenia substytucyjnego.
 • Schematy leczenia substytucyjnego.
 • Zagrożenia i ograniczenia terapii substytucyjnej.
 • Najczęściej stosowane leki w terapii substytucyjnej.
 • Wdrożenie leczenia substytucyjnego w zakładach karnych.
 • Informacje dla pacjenta w leczeniu substytucyjnym.
 • Kontynuacja leczenia po rozpoczęciu lub zakończeniu kary więzienia.
 • Powiązanie terapii substytucyjnej z leczeniem infekcji krwiopochodnych i innych.
 • Etyka medyczna leczenia substytucyjnego w zakładzie karnym.